Εδώ ομιλούμε αγγλικά, γερμανικά και ρώσικα.
Συνοικία «Ίζτοκ», λεωφόρος «Τσαριγκράντσκο Σοσέ»πολ.14 Τηλ (02) 873 81 43.